წყალი გუდაური სათავეს კავკასიონის სამხრეთ კალთებზე იღებს. აქედან ჩამომდინარე წყალი 40 კილომეტრიან ბუნებრივ ფილტრაციას გადის და იძენს უნიკალურ თვისებებსა და გემოს. კავკასიონის მთებს ქვეშ მოქცეული ბუნებრივი რეზერვუარი წყლის მარაგსა და მის უნიკალურ ქიმიურ შემადგენლობას იცავს ცვლილებებისაგან წელიწადის...
წყალ გუდაურს 200 მეტრის სიღრმიდან მოვიპოვებთ. ქარხანა, სადაც ხდება წყლის გადამუშავება და ჩამოსხმა, მდებარეობს ისტორიულ სოფელ ნატახტარში. იგი აღჭურვილია თანამედროვე საწარმოო და ლაბორატორიული ტექნიკით. ბოთლში ჩამოსხმამდე წყალი მუშავდება ევროსტანდარტებით დადგენილი ტექნოლოგიებით, რაც კიდევ უფრო ამა...
Spacer